รางอลูมิเนียมโปรไฟล์ร่องวี (V-Slot) View larger

อลูมิเนียมโปรไฟล์ร่องวี (V-Slot) คืออะไร?

New product

More info

อลูมิเนียมโปรไฟล์ร่องวี (V-Slot) คืออะไร?

 • อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบ V-Slot คืออลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นใหม่ ที่พัฒนาขึ้นมาจากอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบ T-Slot โดย Openbuilds (บริษัท StartUp ในประเทศสหรัฐอเมริกา) เมื่อปี 2013 วัตถุประสงค์เพื่อใช้งานทางด้านการเคลื่อนที่ เช่น

   • เครื่อง CNC
   • 3D Printer
   • เครื่องตัดเลเซอร์
   • รางสไลด์กล้องวีดีโอ
   • เครื่องตัดพลาสม่า
   • หุ่นยนต์
   • เฟอร์นิเจอร์

อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบ V-Slot ต่างจาก อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบ T-Slot ยังไง?

 • ที่จริงแล้วทั้งสองแบบเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันแค่จุดเดียวคือ ตรงร่องโปรไฟล์ที่ถูกตัดทำมุม 45 องศา แต่ความต่างจุดเดียวนี้มีผลอย่างมากกับการใช้งานกับล้อเลื่อน เพราะรอยตัดเฉียงนี้ทำให้ล้อสามารถวิ่งไปบนโปรไฟล์ได้พอดี 

อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบ V-Slot สามารถใช้งานอุปกรณ์เสริมร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบ T-Slot ได้หรือไม่

 • แน่นอนว่าใช้ได้เพราะโดยโครงสร้างของตัวโปรไฟล์เหมือนกันทุกอย่าง 

อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบ V-Slot สามารถใช้ประกอบงานโครงสร้างแบบ T-Slot ได้มั้ย?

 • ได้เช่นเดียวกัน สามารถใช้ทดแทน อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบ T-Slot ได้ทุกอย่าง

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานแบบรางสไลด์มีอะไรบ้าง

 • ชิ้นส่วนหลักสำหรับงานสไลด์จะประกอบด้วย ราง V-Slot, ล้อ, แผ่น Gantry Plate ถ้าต้องการใช้งานแบบที่เป็นระบบควบคุม ก็จะมีสายพาน, มอเตอร์, และวงจรบังคับ เพิ่มเข้ามา

อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบ V-Slot มีขนาดอะไรบ้าง?

อลูมิเนียมโปรไฟล์ V-Slot ที่ AIC จำหน่ายขณะนี้มีสีเงินและสีดำ 

 • 20x20
 • 20x40
 • 20x60

 • 20x80
 • 40x40
 • 40x80 C-Beam