อลูมิเนียมโปรไฟล์ 3030 View larger

การใช้งานโปรไฟล์ในพื้นที่ที่มีแรงสั่นสะเทือน

New product

More info

การสั่นสะเทือนส่วนใหญ่ จะพบได้กับงานที่ต้องอยู่ไกล้เครื่องจักร 
เช่น โต๊ะที่นำมาเป็นฐานรองเครื่องจักร จะพบปัญหา น็อตสกรูคลายตัวออกจาก น็อตตัวเมีย(NUT) 

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรและอุบัติเหตูขึ้นได้ 
ซึ่งวิธีแก้ปัญหาจะแบ่งออกเป็นสองแบบหลักๆ คือ เลือกใช้น็อตตัวเมียหรือ 
แหวน ชนิดต่างๆในการช่วยไม่ให้เกลียวคลายเมื่อเกิดการสั่น Junker vibration test
คือการทดสอบการรับแรงสั่นจนทำให้ เกลียวคลายตัวซึ่งเปรียบเทียบอุปกรณ์ต่างๆตามคลิป

เปรียบเทียบ (Nut, Spring Washers, Lock Washers, Flanged Nuts)

เปรียบเทียบ (Nut, Plain Washers, Spring Washers, Check lock, Nylon lock nut, Double Nut, Nord-Lock Washer )


จากคลิปสรุปการรับแรงสั่นสะเทือนได้ตามประเภทแหวน และน็อตตัวเมีย จากมากไปน้อยตามลำดับ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานประกอบอลูมิเนียมโปรไฟล์

โดยพื้นฐานแล้วในการประกอบโปรไฟล์ เราจะใช้  Bracket  
ในการประกอบเป็นส่วนใหญ่เมื่อเราจะเพิ่มให้โครงสร้างเรารับแรงสั่นเทือนจึงเพิ่มแหวน 
สปริงเข้าไปเพื่อรองรับปัญหาในจุดนี้

เพียงเท่านี้ โครงสร้างโปรไฟล์ของเราก็สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้แล้ว 
นี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนึงเท่านั่นในการแก้ปัญหาแรงสั่นสะเทือนยังมีอุปกรอีกหลายตัวที่น่าสนใจ 
ทั่งนี้ในการเลือกใช้เราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้อุปกรณ์นั่นๆด้วย

30 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :