ข้อกำหนดและเงื่อนไข AICS Online Store 

ข้อควรระวัง กรุณาอ่านข้อกำหนดในการใช้งาน (“เงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์ (“ไซต์) การใช้งานไซต์นี้แสดงว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไซต์นี้หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้  การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เนื้อหาทั้งหมด (เช่นข้อความ ข้อมูล รายละเอียด ซอฟต์แวร์ กราฟฟิก หรือรูปภาพ) ว่า บริษัท AICS ที่อาจมีในไซต์นี้ (เรียกโดยรวมว่า “การบริการ”) ไซต์ วัตถุดิบ และการบริการนั้นเรียกรวมกันในข้อกำหนดนี้ว่า “เว็บไซต์ AICS”

 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ AICS นำเสนอ “แบบที่เป็นอยู่” และ “พร้อมด้วยข้อผิดพลาดทั้งหมด” และความเสี่ยงทั้งหมดต่อคุณภาพและการทำงานของ AICS เว็บไซต์ทั้งหมดตกอยู่กับคุณ  ยกเว้นหากมีการแจ้งไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้  หากวัตถุดิบหรือการบริการมีข้อบกพร่อง คุณ และไม่ใช่ AICS จะต้องเป็นคนรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมและการให้บริการ  AICS ปฏิเสธการรับประกันทุกชนิด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง เป็นนัย หรือตามสิทธิ ตามเว็บไซต์ AICS (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความเป็นเจ้าของ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา)  โดยไม่จำกัดความครอบคลุมของข้องความที่กล่าวมาแล้ว  AICS ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ AICS จะตรงตามความต้องการของคุณหรือว่าเว็บไซต์ AICS จะไม่มีการขัดข้อง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือว่าข้อบกพร่องบนเว็บไซต์ AICS จะถูกแก้ไข   AICS ไม่รับประกันผลจากการนำเว็บไซต์ AICS ไปใช้หรือความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ AICS  คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่คุณได้มาจากเว็บไซต์ AICS หรือหน่วยงานย่อย หรือบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ส่งมอบของบริษัทเหล่านั้น (หรือเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน หรือตัวแทนขององค์กรเหล่านั้น  (เรียกรวมกันว่า “ฝ่าย AICS”) ไม่สามารถนำมาเป็นการสร้างการรับประกันได้  AICS ปฏิเสธการรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนทุกประการ     

 

บทบาทของ AICS และผู้ให้บริการ

เว็บท่าของ AICS นั้นได้ถูกพัฒนา ซ่อมบำรุง และอัพเดทโดย AICS ขั้นตอนในการชำระเงิน การอนุมัติ และใบเสร็จรับเงิน  การยอมรับคำสั่งซื้อและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และการทำรายการส่วนที่เป็นทางกายภาพนั้นถูกจัดการโดยผู้ให้บริการ  ตามที่กล่าวมาแล้วว่าผู้ให้บริการนั้นเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้สำเร็จลุล่วงตามคำสั่งซื้อที่ส่งมาทาง Store รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่การส่งใบแจ้งหนี้ การดำเนินการชำระเงิน และการส่งสินค้าให้กับลูกค้า  ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม AICS ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือตัวแทน ฯลฯ จะมีส่วนในการรับผิดชอบในการสั่งซื้อใดๆ ผ่าน AICS Online Store  ด้วยประการฉะนี้ คุณยอมละทิ้งข้อกล่าวหาใดๆ ทุกข้อตามขอบเขตสูงสุด ที่คุณมีต่อ AICS Online Store หรือตัวแทน ที่เป็นผลจากหรือเป็นความเกี่ยวเนื่องจาก HP Online Store หรือการสั่งซื้อผ่าน AICS Online Store รวมถึงการกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า นอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ 

 

ราคาและค่าจัดส่ง 

 • ราคา ค่าจัดส่ง และการชำระเงิน นั้นเป็นไปตามที่ AICS Store กำหนดเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์  AICS จะแยกค่าบริการจัดส่งไว้เป็นบรรทัดต่างหากบนใบเรียกเก็บ/ ใบเสร็จรับเงิน  ราคาได้คำนวณรวมภาษีสินค้าและค่าบริการ ณ วันที่ AICS ได้รับคำสั่งซื้อและดำเนินการตามคำสั่งซื้อจนเสร็จสิ้น
 • AICS สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาบนเว็บไซต์ AICS Store ได้ทุกเมื่อ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อก่อนการยอมรับคำสั่งซื้อนั้นๆ จาก AICS
 • AICS สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาได้ทุกเมื่อก่อนการจัดส่งสินค้าหากมีการพิมพ์ผิดหรือหากราคามีความผิดพลาดอื่นๆ  AICS จะแจ้งให้คุณทราบถึงราคาที่ถูกต้อง คุณสามารถเลือกที่จะชำระค่าสินค้าในราคาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะไม่ชำระค่าสินค้าในราคาที่ถูกแก้ไข AICS มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยไม่มีภาระผูกพันอื่นใด (ยกเว้นการคืนเงินค่าสินค้าสู่บัญชีหรือบัตรเครดิตของคุณ และจะเป็นไปเช่นนั้นก็ต่อเมื่อคุณได้ชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น)
 • สำหรับระบบที่ต้องการการประกอบขึ้นมานั้น  ออปชั่นและ/หรืออุปกรณ์เสริมที่ประกอบแล้วจะถูกจัดส่งพร้อมกันกับระบบ  ออปชั่นและ/หรืออุปกรณ์เสริมพร้อมด้วยราคาที่แยกต่างหากจะส่งไปในกล่องอีกกล่องหนึ่ง
 • ราคาประเมินไม่รวมค่าบริการติดตั้ง  หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้ง  คุณสามารถสั่งซื้อบริการติดตั้งและการจัดเตรียมได้เมื่อทำการสั่งซื้อระบบ หรือคุณสามารถไปที่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ AICS เพื่อขอความช่วยเหลือ
 

คำสั่งซื้อ

 • ทุกๆ คำสั่งซื้อจะต้องได้รับการยอมรับจาก AICS โดย AICS จะส่งคำยืนยันหรือคำยกเลิกการสั่งซื้อให้คุณ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • คุณจะต้องกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น  นอกจากมีการตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • สินค้า AICS ที่ซื้อในประเทศไทยจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  คุณไม่สามารถส่งสินค้า AICS ที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์นี้ออกนอกประเทศ
 

การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

 • ผู้ให้บริการจะเริ่มดำเนินตามคำสั่งซื้อของคุณเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์สำหรับทุกคำสั่งซื้อที่ไม่ใช้วิธีการชำระเงินปลายทาง  หากมีปัญหาใดๆ เช่น ที่อยู่จัดส่งไม่ครบ  จำนวนที่ชำระไม่ตรงกับยอดสั่งซื้อ  สินค้าไม่มีในคลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง หรือทั้งเซตของคำสั่งซื้อ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ที่อาจมีผลทำให้การจัดส่งล่าช้า คำสั่งซื้อเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตัวแทนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โดยตัวแทนฯ จะทำการติดต่อคุณเพื่อแจ้งปัญหา  เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว  คำสั่งซื้อจึงจะถูกดำเนินการ
 • ผู้ให้บริการจะพยายามทุกวิถีทางในการจัดการส่งสินค้าตามที่สั่งภายใน 48 ชั่วโมง ในเมืองส่วนใหญ่ที่มีการคมนาคมดีหรือครอบคลุมเขตการให้บริการโดยบริษัทจัดส่งชั้นนำ  ในสภาพการณ์ปกติโดยขึ้นอยู่กับการมีของในคลังในเมืองของคุณ  หากที่อยู่ในการจัดส่งเป็นที่อยู่ห่างไกลหรือไม่มีการเชื่อมต่อที่ดีกับบริษัทจัดส่ง อาจใช้เวลาในการจัดส่งนานยิ่งขึ้น  ถึงแม้ผู้ให้บริการมีความพยายามที่จะทำการจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง  ผู้ให้บริการไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากมีความล่าช้าเกิดขึ้น 
 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ 

 • AICS สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่รับมาก่อนที่จะทำการจัดส่งโดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ AICS ในกรณีที่ราคามีการผิดพลาด หรือมีวัตถุดิบที่ผิดพลาดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคำสั่งซื้อของคุณหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์มีความเกี่ยวเนื่องกับคำสั่งซื้อของคุณ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครดิตหรือข้อมูลของคุณ  เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยดังกล่าว  AICS จะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดของราคาหรือวัตถุดิบตามที่แจ้งไว้ข้างต้น หากคุณได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วแค่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก  AICS จะทำการคืนเงินค่าสินค้าตามความเหมาะสม
 • ทันทีที่ทำการส่งคำสั่งซื้อ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและเป็นการผูกมัดคุณ  โดยไม่สามารถใช้ที่กล่าวมาด้านบนมาเป็นเหตุผล  ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนสินค้าก่อนการจัดส่ง  AICS จะพิจารณาคำขอของคุณ แต่จะมีอำนาจในการตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะอนุญาตให้คืนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหรือไม่และจะไม่มีการรับเรื่องการร้องขอแต่อย่างใด  หาก AICS อนุญาตให้มีการยกเลิกคำสั่งซื่อหรือคืนสินค้าได้  AICS มีสิทธิ์ที่จะหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคืนสินค้า 15% ของยอดคำสั่งซื้อนั้นๆ
 

การชำระเงิน

 • กำหนดการชำระเงินค่าสินค้านั้นถึงก่อนการจัดส่งสินค้า  กำหนดการชำระเงินค่าบริการสินค้าถึงก่อนกำหนดการส่งสินค้าที่ได้รับบริการเรียบร้อยแล้วคืนให้คุณ  การชำระค่าบริการสินค้านั้นถึงกำหนดเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้  ในกรณีใดก็ตามคุณต้องทำการชำระในเงินรูปแบบและเวลาที่ AICS สามารถยอมรับได้  ในกรณีที่คุณทำการชำระเงินผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 นั้น การยอมรับคำสั่งซื้อจาก AICS จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ที่ให้เครดิตสำหรับทำการสั่งซื้อกับคุณ  AICS ไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 ไม่สามารถให้เครดิตเพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อ
 • AICS สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการชำระเงินหรือเครดิตได้ทุกเวลา  หากในความเห็นของ AICS  สถานการณ์ทางการเงินของคุณ  ข้อมูลในอดีต และความสัมพันธ์ระหว่าง AICS  มีหลักฐานบ่งชี้   
 

การชำระเงินปลายทาง

การชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า COD หากและเมื่อเริ่มใช้วิธีนี้ในการชำระเงินอาจใช้ได้สำหรับสินค้าบางอย่างและไม่จำเป็นที่จะใช้ได้สำหรับสินค้าทุกชนิด  คำสั่งซื้อที่เลือกวิธีการชำระเงินเป็น COD นั้น จะได้รับการยอมรับและดำเนินการด้วยความเชื่อที่ว่า ในเวลาที่จัดส่งสินค้า จะได้รับการชำระเงินสดเต็มจำนวน ตามที่การดำเนินการตามคำสั่งซื้อเกิดขึ้น 

 

ความเป็นเจ้าของและความเสี่ยงในการสูญหาย

ความเป็นเจ้าของสินค้าจะถูกโอนเป็นของคุณเมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนและมีการส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ความเสี่ยงในการสูญหายและความเสียหายจะถูกโอนให้เป็นของคุณเมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 

การมีสินค้าจำหน่ายและการยุติการผลิตสินค้า AICS 

 • ข้อเสนอพิเศษและราคาโปรโมชั่นมีเวลาจำกัด  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงข้อกำหนด  เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย  ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจ้งไว้ ณ ที่นี้อาจแตกต่างกันไป  มีการเปลี่ยนแปลง หรือถูกแทนที่ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่โปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ AICS
 • สินค้า AICS มีจำนวนจำกัด  และอาจไม่มีสินค้าสำหรับทำการจัดส่งในทันที  AICS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการจำหน่ายสินค้า โดยไม่มีความรับผิดชอบหรือต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด  หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการยุติ AICS จะทำการติดต่อคุณเพื่อทำการพูดคุยว่ามีสินค้าอื่นใด (ถ้ามี) ทดแทนได้  คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือแก้ไขคำสั่งซื้อ  หากคุณได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วและคำสั่งซื้อของคุณได้ถูกยกเลิก AICS จะทำการคืนเงินค่าสินค้าหรือคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตคุณตามความเหมาะสม  หากคำสั่งซื้อของคุณได้ถูกแก้ไขและราคาที่สั่งซื้อเปลี่ยนแปลงไป  คุณจะต้องชำระส่วนต่างให้ AICS ตามข้อกำหนดการชำระเงินที่ระบุไว้บนเว็บไซต์  หรือ AICS จะทำการคืนเงินค่าสินค้าหรือคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของคุณแล้วแต่กรณี
 

การใช้งานส่วนตัว

การซื้อสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นไปเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและมิได้มีจุดประสงค์เพื่อนำไปขายต่อในทันที หรือการให้เช่าใบอนุญาตต่อ

  

การรับประกัน 

 • สินค้าของ AICS ทั้งหมดนั้นถูกคุ้มครองด้วยการรับประกันสินค้าอย่างจำกัด  ตามข้อกำหนดและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการรับประกันที่มาพร้อมกับสินค้านั้นๆ คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ โดยชอบตามกฎหมาย
 • สินค้าอาจถูกผลิตด้วยชิ้นส่วนที่ผ่านการซ่อมบำรุงหรือที่ผ่านการใช้งานภายในเพื่อการทดสอบความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน
 • สินค้าหรือชิ้นส่วนทดแทน อาจเป็นสินค้าใหม่ สินค้าที่เสมือนใหม่ สินค้าที่ผ่านการซ่อมบำรุง หรือเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงกับสินค้าที่เสีย
 • AICS ไม่รับประกันว่าการทำงานของสินค้าจะเป็นไปโดยไม่การสะดุดหรือไม่มีข้อบกพร่อง
 • เว้นตามที่กฎหมายกำหนด AICS ไม่มีความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานสำหรับสินค้านั้นๆ
 • หากสินค้าไม่สามารถทำงานตามที่ระบุไว้ในการรับประกันแบบจำกัด โดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของ AICS สินค้าอาจถูกส่งคืนได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือระยะเวลาอื่นที่อาจมีระบุไว้ในข้อกำหนดการรับประกัน  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การคืนสินค้าจะต้องเป็นสินค้ายี่ห้อ HP เท่านั้น

  

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นไปตามภาระผูกพันและความรับผิดชอบของ AICS ตามที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ AICS ทุกอย่าง  และ AICS ไม่มีการรับประกัน ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ผูกมัดอื่นใด นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้   การรับประกันใดๆ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ AICS ซึ่งอาจจะมีนัยยะหรือรวมอยู่ในข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรัฐบัญญัติ ประมวลกฎหมาย หรือในทางตรงกันข้าม (รวมถึงนัยยะของข้อกำหนดที่บ่งชี้ถึงคุณภาพหรือความเหมาะกับวัตถุประสงค์โดยไม่มีข้อจำกัด) ไม่ได้ถูกรวมถึง ณ ที่นี้
 • ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต  AICS ไม่มีภาระรับผิดชอบต่อความสูญหายของข้อมูลเนื่องจากมีความคาดหวังว่าคุณจะจัดการทำการสำรองข้อมูลตามความเหมาะสม
 • AICS ไม่รวมถึงหรือจำกัดความรับผิดชอบหากมีการการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล (รวมถึงขอบเขตที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ) หรือสำหรับความรับผิดชอบอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดด้วยกฎหมาย 
 • HP ไม่มีส่วนรับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนด  ถึงความสูญเสียของรายได้  ผลกำไร  สัญญา ข้อมูล หรือการสูญเสียโดยตรง หรือเป็นผลจาก หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ และไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำผิด (รวมถึงความประมาท) การละเมิดสัญญาหรือในทางตรงกันข้าม
 • ความรับผิดชอบสูงสุดโดยรวมของ AICS ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนด ไม่ว่าจะในสัญญา การกระทำผิด (รวมถึงความประมาท) หรือในทางตรงกันข้าม  ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะไม่เกินกว่าจำนวนที่คุณจ่ายให้เราสำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ AICS ที่กล่าวถึงนี้
 

การปกป้องข้อมูลส่วนตัว  

 • คุณได้ยอมรับว่าข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ความเป็นตัวตนของคุณที่ให้เราโดยเกี่ยวข้องกับ AICS Store จะถูกจัดการโดย AICS โดยทำตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AICS ซึ่งอยู่บนด้านล่างสุดของเว็บไซต์หน้า AICS Store
 • คุณยอมรับว่า AICS อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้มาเพื่อทำการตรวจสอบการทุจริต  ช้อมูลส่วนตัวที่คุณให้มาอาจถูกใช้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต  หรือหน่วยงานที่ตรวจสอบการทุจริตอาจมีการเก็บบันทึกข้อมูลของคุณ
 

คำยืนยันเกี่ยวกับการส่งออก

สินค้าที่ซื้อภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับกฎหมายประเทศไทย และกฎหมายและการควบคุมอื่นๆ ของรัฐบาล  คุณจะต้องทำตามกฎการควบคุมเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่มีการส่งออกหรือส่งออกสินค้าควบคุมอีกครั้ง  หรือข้อมูลทางเทคนิคที่ได้จาก AICS หรือสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตโดยตรงจากข้อมูลทางเทคนิคที่ถูกควบคุม

กฎหมายคุ้มครอง

สัญญาหรือการโต้แย้งที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายที่ใช้ในประเทศไทย